A37

Zonneroute A37.

Met Klavertje 4 Holsloot uit Coevorden en Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort uit Emmen werken we samen in het participatie overleg A37. In dat overleg zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en de drie gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen om de zonneroute A37 voor 50% eigendom van de lokale bevolking te maken.

Het project krijgt steeds meer vorm. De provincie heeft een Provinciaal Inpassings Plan gemaakt en de drie gemeenten hebben beleidsdocumenten opgesteld.

De volgende stappen zijn, dat een aantal koepelorganisaties opgetuigd moeten worden. Die organisaties gaan ervoor zorgen dat de opbrengsten van de zonneroute voor een belangrijk deel bij de lokale bevolking terecht zullen komen.

Blijf deze pagina volgen. Er komt nog veel meer nieuws aan.

Meer informatie en nog meer informatie.