Nieuws en projectvoortgang

Zonnepark Nieuwlande

Nieuws

De Groene Wieken heeft subsidie aangevraagd voor Zonnepark Nieuwlande.

Na maanden van voorbereiding hebben we op 27 oktober een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is een aanvraag in het kader van de SCE subsidieregeling. SCE staat voor Subsidie Coöperatieve Energieopwekking en is bedoeld om cooperaties te ondersteunen bij het exploiteren van installaties voor duurzame energie opwekking. Om belangstellenden te informeren over de voortgang van dit project hebben we een speciale pagina in het leven geroepen.

Projectinformatie.

Aantal mensen dat interesse heeft om deel te nemen in het project.

Tot 03-12-2023 hebben we 60 mensen kunnen registreren die geïnteresseerd zijn om deel te nemen in het project. Daarvan wonen 51 mensen in de postcoderoos. We hebben in totaal 71 deelnemers nodig die in de postcoderoos wonen om voor de SCE subsidie in aanmerking te komen.

Aanmelden voor dit project kan hier.

Waar we nu aan werken…

Momenteel werken we aan een aantal zaken die te maken hebben met het werven van investeerders voor het project. Concreet zijn we bezig met het volgende:

1. Opstellen van een informatiedocument waarmee potentiële investeerders een afgewogen beslissing kunnen nemen voordat ze besluiten om te investeren.

In het informatiedocument leggen we uit

  • wat de coöperatie is en wil bereiken,
  • wat het project Zonnepark Nieuwlande is,
  • wat we van investeerders vragen,
  • wat de te verwachten rendementen zijn van de investering in het park,
  • hoeveel geld we nodig hebben,
  • wat de risico’s zijn voor de investeerder
  • en nog veel meer….

2. Aanvragen van een lening.

Omdat we verwachten dat onze leden/deelnemers niet het volledige bedrag van het park bij elkaar kunnen krijgen, zijn we bezig een externe lening aan te vragen. We hebben een organisatie gevonden die dit speciaal voor energiecoöperaties doet. Voor die aanvraag moeten we een goed investeringsplan en een business case voor het park uiteenzetten. Daaruit moet blijken of ons project kredietwaardig is en we dus een leningovereenkomst kunnen sluiten.

3. Inrichten van de website ‘Mijn Groene Wieken’.

Op deze website kunnen alle leden een eigen account maken. Dat leden-account is een afgeschermde omgeving waar persoonlijke gegevens van de leden zichtbaar zijn. Als er zaken niet goed in onze administratie staan, kunnen de leden dat zelf aanpassen. Ook wijzigingen in de persoonlijke gegevens kan men daar eenvoudig aanbrengen.

In ‘Mijn Groene Wieken’ kunnen leden ook daadwerkelijk inschrijven op het project en aangeven welk bedrag ingelegd wordt. In de komende 15 jaar zullen de leden in Mijn Groene Wieken kunnen volgen hoe het staat met de investering, wat het al heeft opgebracht, hoever de aflossing is, etc.

Volgende pagina