Zonnepark Nieuwlande

Informatie voor Deelnemers

Inleiding.

Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A., kortweg De Groene Wieken, is verheugd deze informatiebrochure voor ons zonnepark in Nieuwlande aan u te presenteren. Met dit project zullen we in ledenaantal naar verwachting flink groeien en zo kunnen we met elkaar steeds meer groene-energie projecten in onze gemeente realiseren.

In dit Informatiedocument worden de uitgangspunten van het project uiteengezet voor de (rechts)personen die (willen) deelnemen in het project.

Het is onze wens om samen met de inwoners, bedrijven, verenigingen en instanties in de omgeving lokaal duurzame energie op te wekken. Een collectief zonnepark is een geschikte manier om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te produceren. De opbrengsten gaan naar de inwoners en blijven dus lokaal. Zo creëren we een duurzamere leefomgeving en profiteren we samen van de baten van lokaal en duurzaam opgewekte energie.

Dit project voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door het ministerie van EZK in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), die is ingegaan op 01.04.2021.

De subsidieaanvraag voor de exploitatie is ingediend bij de RVO op 27-10-2023.
Op 09-12-2023 is de subsidie toegekend.

Provincie Drenthe en de Gemeente Hoogeveen hebben subsidie verleend voor de voorbereidingsfase van dit project.

Dit informatiedocument is opgesteld door De Groene Wieken, zodat haar leden een weloverwogen keuze kunnen maken voor deelname in het Zonnepark Nieuwlande.
De informatie is zo objectief en uitgebreid mogelijk. Graag wijzen wij u erop dat het inleggen van geld financiële risico’s kan geven. Uw besluit om geld in te leggen en zodoende een uitkeringsrecht te verwerven, moet zijn gebaseerd op bestudering van dit gehele informatiedocument, inclusief alle bijlagen.

De Coöperatie.

Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A.

De Groene Wieken is een bewonersorganisatie voor energievraagstukken. De coöperatie heeft leden en is zonder winstoogmerk. De coöperatie bundelt krachten van bewoners en werkt vanuit de verschillende dorpen in Hoogeveen samen aan de energietransitie.

Naam en oprichting.

Op 07-12-2021 is onze coöperatie opgericht bij Notaris Wilmink te Hoogeveen.

De statutaire naam van de coöperatie is Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A., in het verloop van dit document aangeduid als “De Groene Wieken”.

De Groene Wieken is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84712678. De Statuten van De Groene Wieken staan gepubliceerd op onze website, www.groenewieken.nl.

Statutaire doelstelling van de Groene Wieken

Het produceren of doen produceren van duurzame energie in de buurt van de dorpen Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande.
Het bedingen van gunstige tarieven voor de levering van stroom, gas en water.
Het meewerken aan de energietransitie binnen de gemeente Hoogeveen.

                   

Gegevens coöperatie:

Officiële naam:Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A.
Ook handelend onder de naam:De Groene Wieken
Opgericht:7 december 2021
Gevestigd te:Prieswijk 141, 7916RL, Elim
Kamer van Koophandel:84712678
Btw-nummer:NL863327928B01
Bestuur (onder anderen):Guus Wessels
Ger Schuur
Henk Zuidema
Website:www.groenewieken.nl
Contact:info@groenewieken.nl
ContactpersoonGuus Wessels, 0651478686

De Regeling.

Het project Zonnepark Nieuwlande gaan we exploiteren met behulp van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat inwoners, bedrijven en verenigingen gezamenlijk lokaal duurzame energie opwekken, via een eigen (lokale) energiecoöperatie. Over de opgewekte stroom ontvangt de energiecoöperatie gedurende 15 jaar een subsidiebedrag. Dit bedrag is een aanvulling op de opbrengsten uit de verkoop van stroom aan de energieleverancier. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de marktprijs van stroom.

Alleen ‘kleinverbruikers’ kunnen meedoen aan de regeling. Dat betekent een stroomaansluiting van maximaal 3×80 A. Dat is standaard voor de meeste particulieren en kleine bedrijven.

De Postcoderoos.

Een postcoderoos bestaat uit één postcodegebied en de direct aangrenzende postcodegebieden.

Voor ons project zijn dat de volgende postcodegebieden.

7905 Wolfsbos
7906 Venesluis
7907 Venesluis
7911 Nieuweroord
7913 Hollandscheveld
7914 Noordscheschut
7915 Alteveer
7916 Elim
7917 Geesbrug
7918 Nieuwlande
7926 Kerkenveld
7927 Alteveer
7776 Slagharen
7777 Schuinesloot
7782 De Krim

Voor de toekenning van subsidie maakt de overheid onderscheid tussen deelnemers die binnen de postcoderoos wonen en deelnemers die daarbuiten wonen. De totale inleg van alle deelnemers telt mee voor de bepaling van het eigen vermogen. Voor de toekenning van de subsidie eist de overheid dat voor ons project minimaal 71 deelnemers binnen de postcoderoos wonen.

Projectgegevens

In 2021 heeft Powerfield een vergunning gekregen om een groot zonnepark te bouwen langs de A37, tussen de Meerboomweg in Hollandscheveld en de Joh. Poststraat in Nieuwlande. De gemeente heeft als voorwaarde voor de vergunning gesteld dat een deel van het park beschikbaar moet zijn voor een energiecoöperatie, om zodoende de lokale bevolking te laten profiteren van de opbrengsten van het park.

De Groene Wieken heeft de handschoen opgepakt en wil dit onderdeel van het park realiseren en voor de komende 15 jaar exploiteren. Dit financieren we door lokale inwoners, bedrijven en organisaties te vragen financieel deel te nemen in het project. De deelnemers krijgen opbrengsten uit hun deelname uitgekeerd door De Groene Wieken. Die opbrengsten bestaan uit de subsidie die wij ontvangen van de landelijke Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en uit de verkoop van stroom. De verwachting is dat deelname ongeveer na 8 a 9 jaar rendement gaat opleveren. Dit wordt verderop in dit document toegelicht.

De Groene Wieken wordt eigenaar van Zonnepark Nieuwlande. Powerfield verzorgt de levering en installatie van alle noodzakelijke componenten. De bouw van het project wordt door Powerfield voorgefinancierd. Het zonnepark wordt gebruiksklaar opgeleverd voor een vaste prijs van €223.655,-

De omvang van het park is 648 panelen van 545 Wp. De zonnepanelen installatie produceert naar verwachting  300.186 kWh per jaar, waarvan 282.440 kWh worden gesubsidieerd.

Deelnemers krijgen de kans om mee te profiteren van dit project door kapitaal in te leggen in het eigen vermogen van de coöperatie. Met De Groene Wieken wordt een deelnemersovereenkomst afgesloten waarin de voorwaarden voor de inleg worden vastgesteld.

Voor het gebruik van de grond voor het zonnepark wordt een recht van opstal gevestigd bij de notaris. Powerfield vraagt geen vergoeding voor het gebruik van de grond. Na 15 jaar (de looptijd van de SCE subsidie) dragen we de inmiddels afgeschreven installatie over aan Powerfield.

Netbeheerder Enexis is verantwoordelijk voor het aansluiten en distribueren van de opgewekte stroom aan het net. Voor de aansluiting aan het net heeft Powerfield een kabel aangelegd naar Coevorden, waar Zonnepark Nieuwlande via een grootverbruikersaansluiting op wordt aangesloten. Ons zonnepark kan ook gebruik maken van deze kabel. De aansluiting is reeds aangemeld bij Enexis en Enexis heeft daarvoor een transportindicatie afgegeven. We kunnen dus de opgewekte energie daadwerkelijk leveren aan het net.

De voornaamste kengetallen van ons zonnepark:

LocatieJoh Poststraat 8, Nieuwlande
Eigenaar GrondPowerfield Netherlands BV
Oppervlakte bebouwd1800 m2
Hekwerk320 m
Aantal panelen648
Vermogen per paneel545 Wp
Totaal opgesteld vermogen353 kWp
Verwachte opwek per jaar300.186 kWh
Looptijd project15 jaar
Investering€ 223.665
Minimum aantal deelnemers71

Energie VanOns.

De opgewekte stroom zal worden geleverd aan het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns.

Dit lokale energiebedrijf zonder winstoogmerk biedt een eerlijke prijs voor de door ons zonnepark geleverde stroom waarmee de totale opbrengst € 0,131/kWh bedraagt (Basisbedrag) waarvan € 0,048/kWh de basisenergieprijs vormt.

Voor leden van De Groene Wieken, die stroom en/of gas afnemen van Energie VanOns ontvangt de coöperatie per jaar een bedrag van Energie VanOns (in 2023 : klant voor stroom en gas: €75, klant voor stroom €30 en klant voor gas €30: alle bedragen incl. BTW).

Voorwaarden voor deelname

Deelnemers voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Deelnemers aan het project zijn lid van De Groene Wieken, dan wel worden automatisch lid bij inschrijving als deelnemer.
 • Deelname staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen.
 • Deelnemers (personen) zijn bij inschrijving meerderjarig.
 • Deelnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een kleinverbruikers aansluiting (max 3x80A).
 • Per adres kan slechts één persoon deelnemen.
 • Deelnemers beschikken over een Nederlandse bankrekening.
Investering en financiering

Ons project vergt een investering van €223.655,-
We willen die investering financieren uit ons eigen vermogen middels de inleg van deelnemers. Als dat niet voldoende is zullen we vreemd vermogen aantrekken door middel van een lening bij een bank.

Eigen vermogen: inleg van deelnemers.

We zoeken mensen die lid zijn of willen worden van onze coöperatie en die financieel willen deelnemen in het zonnepark. De deelnemers lenen een bedrag voor het eigen vermogen van de coöperatie. De inleg bedraagt minimaal € 10,-. Middels deze inleg verkrijgt de deelnemer het recht op 5% rente over het nog niet afgeloste deel van de inleg. Dus de 5% rente wordt steeds betaald over het door de aflossingen steeds lager wordende deel van de inleg.

Rente en aflossing.

De Groene Wieken stelt voor om de eerste 5 productiejaren de inleg niet af te lossen om het project een gezonde financiële basis te geven. In de volgende 10 productiejaren wordt de inleg dan in 10 gelijke delen afgelost.
De Groene Wieken vergoedt alle deelnemers een rente van 5 % over het niet afgeloste deel van de inleg.

Inschrijvingskosten.

Deelnemers betalen geen inschrijvingskosten.

Deelnemer worden binnen de postcoderoos.

Om in aanmerking te komen voor de SCE subsidie moeten de deelnemende leden voldoen aan de volgende voorwaarden:

Deelnemende leden (particulieren of bedrijven) zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting.
De aanvraag voldoet aan de minimale deelnemerseis. Dat houdt in minimaal 71 deelnemende leden voor ons project.
Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf deelnemer in het project.
Deelnemende leden wonen of zijn gevestigd binnen de postcoderoos. (zie bijlage 1)
Alle deelnemers die aan deze criteria voldoen tellen mee voor de subsidietoekenning.

Deelnemer worden buiten de postcoderoos.

De coöperatie accepteert ook deelnemers die niet in de postcoderoos wonen. De inleg van deelnemers die buiten de postcoderoos wonen, tellen niet mee voor de SCE subsidie, maar tellen gewoon mee voor het eigen vermogen en moeten verder voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Aard van de investering: looptijd, rendement, risico’s.

Minimale inleg

Deelname is mogelijk vanaf € 10,-.

Looptijd

De looptijd van de deelname is 15 jaar, beginnende op de dag van het in bedrijf nemen van de zonnepanelen installatie. Dit is de looptijd van de toegekende SCE subsidie.

Rendement

De te ontvangen rente per jaar is 5%.

Risico’s

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
De belangrijkste redenen waardoor De Groene Wieken mogelijk niet in staat is om rente en/of aflossing te uit te keren, zijn:

• minder zonuren per jaar dan begroot,

• een lagere prijs voor de elektriciteit waardoor de begrote opbrengsten van de coöperatie niet worden gehaald;

• hogere kosten, zoals voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, dan begroot.

Hoofdstuk 14 (Bijlage Risico’s) geeft een nadere uitleg over deze risico’s.

Welke mogelijkheden zijn er voor de deelnemer en zijn inleg?

De Deelnemer verhuist naar een locatie buiten het postcoderoosgebied.


De Deelnemer blijft dan met zijn inleg deelnemen aan Zonnepark Nieuwlande en het is niet nodig
om een nieuwe Deelnemer te werven zelfs als het aantal deelnemers binnen de postcoderoos dan onder het vereiste minimum komt.
De Deelnemer dient het bestuur van De Groene Wieken wel te informeren over deze wijziging.


• De Deelnemer komt te overlijden en de erfgenaam, die eigenaar wordt van de inleg in het zonnepark woont buiten de postcoderoos.


De erfgenaam blijft dan met zijn inleg Deelnemer aan Zonnepark Nieuwlande en het is niet nodig om een nieuwe Deelnemer te werven zelfs als het aantal Deelnemers binnen de postcoderoos dan onder het vereiste minimum komt.
De erfgenaam dient het bestuur van De Groene Wieken wel te informeren over deze wijziging.


• De Deelnemer wil zijn inleg in de vorm van certificaten binnen de periode van 15 jaar verkopen.


Deelnemer kan zijn inleg in de vorm van certificaten verkopen (bv voor de boekwaarde) aan:
a) een andere Deelnemer
b) een bewoner, die woont binnen de Postcoderoos en ook Deelnemer wordt
c) een bewoner, die woont buiten de Postcoderoos
In de situatie a) en c) is het nodig om een nieuwe Deelnemer te werven als het aantal deelnemers binnen de postcoderoos dan onder het vereiste minimum komt.
De Deelnemer dient het bestuur van De Groene Wieken wel te informeren over deze wijziging.


• De Deelnemer vindt geen mogelijkheid om zijn inleg in de vorm van certificaten te verkopen, maar wil er toch vanaf.


In deze situatie vallen de certificaten, incl. rente en aflossing, toe aan De Groene Wieken.
De Deelnemer dient het bestuur van De Groene Wieken goed te informeren over deze wijzigingen.
In deze situatie is het nodig om een nieuwe Deelnemer te werven als het aantal deelnemers binnen de postcoderoos dan onder het vereiste minimum komt.
Als het De Groene Wieken na verloop van tijd lukt om deze beschikbare certificaten geheel of gedeeltelijk te verkopen aan een nieuwe Deelnemer, die binnen de postcoderoos woont, kan worden overwogen om de Deelnemer, die de certificaten heeft afgestaan geheel of gedeeltelijk financieel te compenseren voor deze certificaten.

Rekenvoorbeeld voor een inleg van € 500,-

Na 15 jaar is de inleg volledig terugbetaald en is bovendien in totaal € 263,- aan rente uitgekeerd.

Eenmalige kosten zonnepark.

Investering in het systeem.
De investering in het systeem bedraagt €223.655,-.
Dit is het bedrag waarvoor het zonnepark kant en klaar wordt opgeleverd door Powerfield.

Jaarlijkse exploitatiekosten.

Jaar 1 en 2: €10.959 per jaar.
Jaar 3 t/m 15: €11.959 per jaar.

Bijlage Overeenkomst van Deelname en Geldlening.

Na inschrijving voor deelname gaat Iedere deelnemer met De Groene Wieken een overeenkomst van deelname en geldlening aan. De tekst van de overeenkomst is hier beschikbaar: Download

Bijlage financiële prognose.

De financiële prognose voor de totale looptijd van 15 jaar is beschikbaar als download.

Bijlage Risico’s.

Risico’s gerelateerd aan de bouw van het park.


De offerte van Powerfield voor het project Zonnepark Nieuwlande dateert van 17.10.2023.
In de offerte zijn de volgende voorwaarden opgenomen:

 • Er wordt geen ontwikkelfee in rekening gebracht;
 • Mocht het park duurder worden om te bouwen, dan neemt PowerField eventuele meerkosten voor haar rekening;
 • PowerField financiert de bouw met eigen vermogen voor, maar rekent voor deze voorinvestering geen rente door;
 • PowerField heeft alle interne uren van medewerkers om niet ter beschikking gesteld;
 • De verhoudingsgewijze bijdrage á € 29.000 voor de aanlegkosten van de netaansluiting Hollandscheveld – Coevorden (waarop ook het kleine zonnepark wordt aangesloten) wordt door PowerField niet in rekening gebracht;
 • Onderdeel van het gehele plan is tevens landschappelijke inpassing. Dit zijn investeringen die gedragen moeten worden door het gehele zonnepark. PowerField rekent hiervoor geen kosten toe aan het kleine zonnepark;
 • Deze landschappelijke inpassing dient onderhouden te worden, ook hiertoe rekent PowerField geen kosten toe aan het kleine park;

Door dit aanbod zijn er geen financiële risico’s gerelateerd aan de bouw en oplevering van het zonnepark.

Risico: sterk dalende energieprijzen


Deze worden meestal gecompenseerd door de SCE subsidie

Risico: tegenvallende systeemprestaties


Het is mogelijk dat het zonne-energie systeem niet de verwachte hoeveelheid energie opleveren, waardoor de project-kasstromen tegenvallen. De prestaties van het zonnestroomsysteem worden gewaarborgd door de afgegeven garanties van de fabrikanten. Daarnaast zal er een continue monitoring plaatsvinden van het systeem, waardoor panelen bij afwijkende rendementen direct vervangen zullen worden op kosten van producent of installateur. De panelen zijn extra verzekerd tegen aardbevingsschade, hagelschade, diefstal, vandalisme, aflopend rendement en nalatigheid.

Risico: hogere exploitatiekosten

De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. Voor zover aanvullende onderhoudskosten nodig blijken, zullen deze als extra kosten in de exploitatiekosten worden opgenomen.
De Groene Wieken heeft het systeem verzekerd tegen schade door invloeden van buitenaf en heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De exploitatiekosten bestaan voor een deel uit een voorziening voor het vervangen van de omvormers en het voeren van projectadministratie en -ondersteuning.

Downloads
InformatiedocumentDownload
Bijlage financiële prognose.Download
Voorwaarden voor inschrijvingDownload
Overeenkomst van Deelname en GeldleningDownload