Nieuws en projectvoortgang

Zonnepark Nieuwlande

Nieuws

Thema avond gemeenteraad over duurzaamheid

Op 12 december was er een thema-avond waar de gemeenteraad van Hoogeveen werd bijgepraat over allerlei ontwikkelingen rondom het thema duurzaamheid. Namens onze energiecoöperatie vertelde onze voorzitter Guus Wessels over al onze activiteiten. Er was met name veel waardering voor onze inspanningen om omwonenden van Zonnepark Nieuwlande ook te kunnen laten meeprofiteren van de opbrengsten van het park.

Informatiedocument voor deelnemers is nu gepubliceerd.

Het heeft even geduurd, maar nu is eindelijk ons informatiedocument gereed. Samen met nog een paar documenten is het gepubliceerd op de website.

In het informatiedocument leggen we uit

  • wat de coöperatie is en wil bereiken,
  • wat het project Zonnepark Nieuwlande is,
  • wat we van investeerders vragen,
  • wat de te verwachten rendementen zijn van de investering in het park,
  • hoeveel geld we nodig hebben,
  • wat de risico’s zijn voor de investeerder
  • en nog veel meer….
  • Kijk Hier

De Groene Wieken heeft subsidie aangevraagd voor Zonnepark Nieuwlande.

Na maanden van voorbereiding hebben we op 27 oktober een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is een aanvraag in het kader van de SCE subsidieregeling. SCE staat voor Subsidie Coöperatieve Energieopwekking en is bedoeld om coöperaties te ondersteunen bij het exploiteren van installaties voor duurzame energie opwekking.

De subsidie is toegekend!!!

Op 9 december hebben we bericht ontvangen van de RVO. De subsidie is toegekend. We kunnen nu verder met ons project. Door de subsidie is ons project financieel haalbaar en kunnen we de deelnemers in het project een mooi rendement bieden.

Projectinformatie.

Aantal mensen dat interesse heeft om deel te nemen in het project.

Tot 19-12-2023 hebben we 64 mensen kunnen registreren die geïnteresseerd zijn om deel te nemen in het project. Daarvan wonen 54 mensen in de postcoderoos. We hebben in totaal 71 deelnemers nodig die in de postcoderoos wonen om voor de SCE subsidie in aanmerking te komen. Nog 17 te gaan dus.

Aanmelden voor dit project kan hier.

Waar we nu aan werken…

Momenteel werken we aan een aantal zaken die te maken hebben met het werven van investeerders voor het project. Concreet zijn we bezig met het volgende:

1. Opzetten van een marketingcampagne samen met Green Marketers.

2. Aanvragen van een lening.

Omdat we verwachten dat onze leden/deelnemers niet het volledige bedrag van het park bij elkaar kunnen krijgen, zijn we bezig een externe lening aan te vragen. We hebben een organisatie gevonden die dit speciaal voor energiecoöperaties doet. Voor die aanvraag moeten we een goed investeringsplan en een business case voor het park uiteenzetten. Daaruit moet blijken of ons project kredietwaardig is en we dus een leningovereenkomst kunnen sluiten.

3. Inrichten van de website ‘Mijn Groene Wieken’.

Op deze website kunnen alle leden een eigen account maken. Dat leden-account is een afgeschermde omgeving waar persoonlijke gegevens van de leden zichtbaar zijn. Als er zaken niet goed in onze administratie staan, kunnen de leden dat zelf aanpassen. Ook wijzigingen in de persoonlijke gegevens kan men daar eenvoudig aanbrengen.

In ‘Mijn Groene Wieken’ kunnen leden ook daadwerkelijk inschrijven op het project en aangeven welk bedrag ingelegd wordt. In de komende 15 jaar zullen de leden in Mijn Groene Wieken kunnen volgen hoe het staat met de investering, wat het al heeft opgebracht, hoever de aflossing is, etc.

Volgende pagina