Over ons

Ontstaan energiecoöperatie De Groene Wieken

Sinds augustus 2021 zijn we druk bezig met het vormgeven van de coöperatie De Groene Wieken. Inwoners uit Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande zijn hierbij betrokken. We hebben hulp en ondersteuning gekregen van de Drentse Kei (Koepel Energie-Initiatieven), de provincie Drenthe, de Gemeente Hoogeveen, en drie verenigingen van Plaatselijk Belang.

De naam “De Groene Wieken”

De dorpen Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande zijn van oudsher verbonden door de wijken (spreek uit: wieken). Via deze wieken werden vroeger de dorpen bevoorraad, werden landbouwproducten verscheept en werd er energie (turf) getransporteerd. De wieken vormden de verbinding tussen de dorpen en zorgden voor warmte in de huizen. De energiecoöperatie wil hiermee doorgaan, maar dan op een groene manier. 

Wie wij zijn

De Groene Wieken is een energiecoöperatie. Een coöperatie is een vereniging met leden; de deelnemers. Wij staan als coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). We oefenen als coöperatie een bedrijf uit volgens de statuten die bij de KvK zijn vastgelegd.

De Groene Wieken heeft o.a. als doel: Het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Hoogeveen. Dit doen wij onder andere door

  1. Het produceren of doen produceren van duurzame energie in de buurt van de dorpen Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande.
  2. Het bedingen van gunstige tarieven voor de levering van stroom, gas en water.
  3. Het meewerken aan de warmtetransitie binnen de gemeente Hoogeveen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bij de oprichting van de Groene Wieken zijn de statuten van de coöperatie notarieel vastgelegd.
Klik hier om de statuten te bekijken.

Tevens hebben we een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin zaken die in de statuten niet uitgewerkt zijn nog nader zijn vastgelegd.
Klik hier om het huishoudelijk reglement te bekijken.