Zonnepark Nieuwlande

Zonnepark Nieuwlande

Over Zonnepark Nieuwlande

Aan de Joh Poststraat in Nieuwlande wordt een zonnepark gebouwd door ontwikkelaar PowerField. Energiecoöperatie De Groene Wieken koopt daarvan 648 zonnepanelen. Dit zonnepark, dat bestaat uit twee projecten, heeft een gezamenlijk vermogen van meer dan 50 MWp, genoeg om te voorzien in de energiebehoeften van ongeveer 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Waarom meedoen?

Zonnestroom voor ruim 15.000 huishoudens

Afgelopen tijd hebben we gezien dat de energieprijzen ineens enorm kunnen stijgen. De laatste stijging werd veroorzaakt door de hoge gasprijzen uit Rusland, een externe factor. Door lokaal energie op te wekken nemen we het heft weer in eigen handen. En natuurlijk stimuleren we hiermee ook de energietransitie.

5% rendement
Inleg vanaf € 10,-

We hebben minimaal 71 deelnemers uit de regio nodig om in aanmerking te komen voor een subsidie. Dus ook al investeer je maar 10 euro mee, dan helpt dit al.

Over je investering krijg je 5% rendement. Veel meer dan een spaarrekening en je doet ook nog eens iets goeds met je spaargeld.

Winst terug naar gemeenschap

De winst die wij maken als energiecoöperatie met dit project gaat terug naar de gemeenschap. Met de opbrengsten uit dit project steunen we maatschappelijke en duurzame doelen uit Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande.

Aandacht voor natuur en omgeving

In nauwe samenwerking met lokale bewoners, Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen, is de landschappelijke integratie van het zonnepark vormgegeven. Met deskundige input van Stichting Het Drentse Landschap en ecologen is er een speciale dassenakker ontwikkeld, waarbij bijzondere struiken en fruitbomen zijn geplant. Ook is er, in overleg met Waterschap Vechtstromen, een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever.

Rond het zonnepark zijn lage groensingels aangebracht om de zonnepanelen subtiel aan het zicht te onttrekken, terwijl het uitgestrekte landschap zoveel mogelijk behouden blijft. Binnen het park zelf is bewust ruimte gelaten voor onderhoudspaden en tussenruimtes bij de panelen. Bij al deze stappen is intensief samengewerkt met de gemeenschap om tot een duurzaam en harmonieus ontwerp te komen dat past binnen de doelstellingen van lokale betrokkenheid en ecologische verantwoordelijkheid.

Lees meer over het park op de website van PowerField

Uitleg over het Zonnepark

Eva van Rij interviewt Guus Wessels in de raadzaal van het gemeentehuis over Zonnepark Nieuwlande over het zonnepark zelf, de financiën, natuur en de techniek.

Algemene informatie
Hoe het zit met de financiën
Over de natuur op het zonnepark
Meer informatie over de techniek

Veelgestelde vragen

Wat is Zonnepark Nieuwlande?

Zonnepark Nieuwlande is een duurzaam energieproject, gelegen aan de Joh Poststraat in Nieuwlande. Dit zonnepark wordt ontwikkeld door PowerField, een projectontwikkelaar op gebied van duurzame energie.

Onze energiecoöperatie is actief betrokken bij dit project. We zijn in overleg met PowerField om een aandeel in het park te verkrijgen, specifiek gericht op het bezitten en beheren van 648 zonnepanelen.

Het doel van Zonnepark Nieuwlande is om lokaal duurzame energie op te wekken, waardoor we bijdragen aan de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het bevorderen van duurzaamheid in onze dorpen.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan Zonnepark Nieuwlande?

Je kunt meedoen aan Zonnepark Nieuwlande als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Stroomlevering. Je ontvangt stroom via een kleinverbruikaansluiting.
 2. Nederlandse betaalrekening. Je betaalrekening staat op je eigen naam bij een erkende Nederlandse bank.
 3. Lidmaatschap. Als je meedoet wordt je automatisch lid van de energiecoöperatie. Hier hoef je verder niets voor te doen.
 4. Minimale inleg. De minimale inleg om mee te doen aan het Zonnepark is 10,-.
 5. Personen per huishouden. Per adres is één deelnemer toegestaan.
Hoe kan ik deelnemen aan Zonnepark Nieuwlande?

Je kunt meedoen aan Zonnepark Nieuwlande door je via het formulier onderaan deze pagina aan te melden.

Wat zijn de voordelen van investeren in Zonnepark Nieuwlande?

Investeren in Zonnepark Nieuwlande biedt meerdere voordelen, zowel voor jou als investeerder als voor de mensen uit de regio:

 1. Lokale opwekking van energie. Door te investeren in Zonnepark Nieuwlande draag je bij aan lokale productie van duurzame energie. Dit vermindert de afhankelijkheid van energie uit andere bronnen en landen, en versterkt de energie-onafhankelijkheid van onze regio.
 2. Duurzame stroomvoorziening. Het zonnepark heeft een rol in de overgang naar een duurzamere energievoorziening.Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, gezien deze bronnen eindig zijn en bijdragen aan klimaatverandering.
 3. Rendement op investering. Als investeerder in Zonnepark Nieuwlande kunt je een rendement van 5% behalen op je inleg. Dit maakt het niet alleen een duurzame, maar ook een financieel aantrekkelijke investering.
 4. Bijdrage aan de gemeenschap. De winst uit het zonnepark wordt terug geïnvesteerd in de lokale gemeenteschap. Dit betekent dat de opbrengsten worden gebruikt om maatschappelijke en duurzame doelen in onze dorpen te ondersteunen. Zo profiteert de gemeenschap ook.
Wat gebeurt er met mijn investering in het zonnepark?

Wanneer je investeert in Zonnepark Nieuwlande wordt je inleg zorgvuldig en doelgericht gebruikt om de ontwikkeling en het beheer van het zonnepark te ondersteunen. Hier zijn de belangrijkste punten met betrekking tot je investering:

 1. Gebruik van de inleg: Je bijdrage wordt direct ingezet voor de financiering van het zonnepark. Dit omvat de aankoop en installatie van zonnepanelen, als ook de operationele kosten die komen kijken bij het onderhoud en het beheer van het park.
 2. Verwachte jaarlijkse rente: Als investeerder in het project kun je een rendement van 5% verwachten op je inleg.
 3. Aflossingsplan. Je inleg is bedoeld als langetermijninvestering in het zonnepark. Het plan is om je inleg over een periode van 15 jaar terug te betalen. De aflossing begint na de eerste fase van het project, waarin het park operationeel wordt gemaakt en begint met het genereren van inkomsten. Vanaf dat moment zullen we jaarlijks een deel van je inleg terugbetalen, naast de jaarlijkse rente die je ontvangt.
Wat is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en hoe werkt het?

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), voorheen bekend als de postcoderoosregeling, is een subsidieprogramma van de Nederlandse overheid. Het doel van deze regeling is om lokale energiecoöperaties en VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) te ondersteunen bij het opwekken van duurzame energie.

Hoe werkt de SCE?

 • De SCE-subsidie wordt verstrekt aan coöperaties en VvE’s die duurzame energie-installaties, zoals zonneparken, exploiteren.
 • De subsidie wordt toegekend op basis van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie en is bedoeld om de productie van duurzame energie financieel haalbaar te maken.
 • Deelnemers aan de coöperatie of VvE profiteren van de energie die wordt opgewekt en ontvangen een financiële vergoeding voor hun investering.

Toepassing op Zonnepark Nieuwlande

 • Voor Zonnepark Nieuwlande is de SCE-subsidie van groot belang. Onze energiecoöperatie maakt gebruik van deze subsidie voor het SCE-project op het zuidelijkste stuk van het zonnepark, genaamd HGV00-K-534.
 • Dankzij deze subsidie kunnen we een aantrekkelijk rendement bieden aan onze leden die investeren in het project.
 • Het zonnepark draagt bij aan het opwekken van duurzame energie in de regio, waarbij de leden van de coöperatie financieel profiteren van hun investering en bijdragen aan een duurzamere toekomst.
 • Deze subsidie wordt toegekend wanneer voldoende mensen deelnemen aan het project die in hetzelfde postcodegebied wonen als het zonnepark, of in aangrenzende postcodegebieden. Voor dit project hebben wij 71 deelnemers nodig uit het postcoderoosgebied (Deelnemers van buiten dit gebied zijn ook van harte welkom maar tellen niet mee voor de subsidie).
Wat is de Postcoderoos?

Een postcoderoos bestaat uit één postcodegebied en de direct aangrenzende postcodegebieden.

Voor ons project zijn dat de volgende postcodegebieden.

7905 Wolfsbos
7906 Venesluis
7907 Venesluis
7911 Nieuweroord
7913 Hollandscheveld
7914 Noordscheschut
7915 Alteveer
7916 Elim
7917 Geesbrug
7918 Nieuwlande
7926 Kerkenveld
7927 Alteveer
7776 Slagharen
7777 Schuinesloot
7782 De Krim

Hoe draagt Zonnepark Nieuwlande bij aan duurzaamheid in Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande?

De winst uit het zonnepark wordt teruggeïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Dit betekent dat de opbrengsten worden gebruikt om maatschappelijke en duurzame doelen in onze dorpen te ondersteunen. Zo profiteert de hele gemeenschap.

Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen van Zonnepark Nieuwlande?

Wanneer je je aangemeld hebt, houden we je op de hoogte van de ontwikkeling van Zonnepark Nieuwlande via informatie-updates via de mail.

Wie kan er meedoen?

In principe iedereen. We vragen deelnemers om bij te dragen aan de financiering, met een minimum inleg van 10 euro. Mocht het totaal van de bijdragen niet genoeg zijn om het park te bouwen, dan gaan we op zoek naar externe financiering.

Deelnemers worden ook automatisch lid van de De Groene Wieken en hebben de volgende rechten en plichten:

 • Zij hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
 • Zij hebben recht op een gratis Warmtescan (voor niet-leden €30)

Nieuws

Doe mee! Meld je aan.

Schrijf je in om mee te investeren.

Inschrijven kan door een account aan te maken op Mijn Groene Wieken. Heb je al een account? Log dan in om je in te schrijven.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
06 5147 8686 (Guus Wessels)
06 1500 8080 (Ger Schuur)
info@groenewieken.nl