Algemene ledenvergadering 2023

Op dinsdag 13 juni is de eerste algemene leden vergadering (ALV) van de Groene Wieken gehouden.

De ALV had de volgende Agendapunten:
1. Opening
2. Bestuurssamenstelling
3. Financieel jaarverslag
4. Instellen kascommissie
5. Vaststellen contributie
6. Voortgang projecten van de Groene Wieken
• Hollandschedijk Hollandscheveld
• Zonneroute A37 Hoogeveen – Duitse grens
• J. Poststraat Nieuwlande
7. Rondvraag
8. Sluiting

We stellen hier het verslag van die vergadering beschikbaar. Klik op deze link.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws