Snel contact? Mail ons: info@groenewieken.nl

Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37 wordt besproken in de gemeenteraad van Hoogeveen

Geplaats op: 3 maart 2023

Op 9 maart, 6 april en 20 april heeft de gemeenteraad van Hoogeveen zich gebogen over het beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37.

Het meedoen aan en meeprofiteren van de energietransitie door inwoners is het uitgangspunt in het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37. Het beleidskader is vastgelegd door de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Drie lokale energie coöperaties, De Groene Wieken uit Hoogeveen, Klavertje 4 Holsloot uit Coevorden en Oranje Nieuwpoort uit Emmen hebben het afgelopen jaar nauw samengewerkt met de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat en de drie gemeenten om het beleidskader vorm te geven.

Het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37 maakt het mogelijk te sturen op procesparticipatie, financiële participatie, lokaal eigendom en de verdeling van de baten van de Drentse Zonneroute A37 op basis van lokale wensen en uitgangspunten.

Het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37 sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in de RES 1.0 regio Drenthe.

Planning vervolg

Na vaststelling van het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37 zal het stuk worden verwerkt in de tenderdocumenten. In 2023 moet de voorbereiding van de tender afgerond worden, zodat de tender in 2024 kan gaan lopen. Het is de bedoeling dat de Koepel A37 in 2023 vorm krijgt en opgericht wordt, zodat de Koepel ook haar plek kan innemen. De realisatie van de Drentse Zonneroute A37 is gepland van 2025 tot 2027, zodat de Zonneroute in 2027-2028 operationeel kan zijn. Dit loopt overigens gelijk op met de geplande uitbreidingen van het elektriciteitsnet.

De volledige tekst van het document kunt u hier vinden

Een impressie van de drentse zonneroute A37 vindt u hier.

Lees meer

Groen licht zonnepark Langedijk

Geplaats op: 8 maart 2022

De gemeenteraad heeft ingestemd met het college van B&W om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een zonnepark langs de Langedijk in Hollandscheveld

Lees meer

De Groene Wieken sluit aan in participatieoverleg A37

Geplaats op: 10 januari 2022

De Groene Wieken gaat samenwerken met andere lokale energie initiatieven in Emmen, Coevorden en Hoogeveen om participatie in de Drentse Zonneroute A37 vorm te geven.

Lees meer

Energiecoöperatie De Groene Wieken opgericht.

Geplaats op: 7 december 2021

Op dinsdag 7 december 2021 hebben wij, Ger Schuur uit Elim, Maureen Kroesen uit Hollandscheveld en Henk Zuidema uit Nieuwlande bij notaris Wilmink te Hoogeveen de coöperatie: Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A. opgericht.

Sinds afgelopen augustus zijn we met een aantal mensen uit de dorpen Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande druk geweest de coöperatie vorm te geven. We hebben hulp en ondersteuning gekregen van de Drentse Kei (koepel organisatie van Drentse energie initiatieven), de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, en de drie verenigingen van Plaatselijk Belang.

Lees meer