Informatieavond in de Tamboer

Op 29 februari organiseerde Rijkswaterstaat een informatieavond over de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Zonneroute A37.

Dit unieke zonnepark van 42 km lang levert straks voor 45.000 huishoudens groene stroom. Omdat er langs de snelweg en op de middenberm zonnepanelen worden neergelegd moet er allereerst 70 km vangrail worden geplaatst om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Na een inleiding van wethouder Jeroen Westendorp over de ontstaansgeschiedenis van het project en alle stappen die al zijn gezet ging projectmanager Okke van Brandwijk van Rijkswaterstaat verder in op de maatregelen die er moeten worden genomen om de vangrail ook daadwerkelijk te kunnen plaatsen. Op een aantal plekken betekent dit dat er bomen moeten worden gekapt. De bouwer van de vangrail is daarbij verplicht voor elke 10 bomen die moeten wijken er 16 op een veilige plek in de buurt terug te plaatsen. Dat leverde de nodige vragen op van de aanwezigen. Ook waren er vragen over de veiligheid van het plaatsen van zonnepanelen in de middenberm en het effect op geluidshinder dat de zonnepanelen mogelijk opleveren.

Na de pauze kreeg Guus Wessels van De Groene Wieken samen met Gert-Jan Kreeft, de Hoogeveense kwartiermaker voor de Zonneroute A37, de gelegenheid om nader in te gaan op wat het betekent dat er naar wordt gestreefd om 50% van de Zonneroute A37 in lokaal eigendom te krijgen.

Hiervoor zijn in de afgelopen twee jaren al veel voorbereidingen getroffen. Zo is er bijvoorbeeld overeenstemming over de wijze waarop we ons binnen de gemeenten gaan organiseren. Per gemeente wordt er deze maand een coöperatie opgericht die zorgt voor de verdeling van de winst die het deel lokaal eigendom oplevert.  

In Hoogeveen gaat deze coöperatie Energiek Hoogeveen heten. Wijk- en sportverenigingen, energiecoöperaties en andere georganiseerde belanghebbenden sluiten zich bij Energiek Hoogeveen aan en beslissen mee over de besteding van de winsten aan duurzame en sociaal-maatschappelijke doeleinden. Zo profiteren we als Hoogevers dus direct van de Zonneroute A37 en verdwijnt de winst niet naar het buitenland!

Uiteraard moeten we er dan wel voor zorgen dat we als lokale gemeenschappen ook daadwerkelijk eigenaar worden en in de aanleg van Zonneroute A37 gaan investeren. Dat gebeurt via een zogenaamde koepelcoöperatie. Deze vormt samen met de ontwikkelaar die eigenaar wordt van het andere deel voor de aanleg van de Zonneroute. Energiek Hoogeveen is dan een van de leden van deze koepelcoöperatie en heeft daarmee invloed op het beleid ervan.

Ook over dit verhaal waren er de nodige vragen. Ook kregen we hele bruikbare suggesties over hoe we mensen nader kunnen betrekken bij de verdere uitwerking van de organisatie. Al met al een hele mooie avond die werd afgesloten met een hapje en een drankje waarvoor nog veel mensen even bleven plakken.