Info-avonden groot succes!

We hebben afgelopen week drie informatieavonden gehouden in Nieuwlande, Hollandscheveld en Elim. Daar hebben we kunnen vertellen over ‘ons’ zonnepark en hoe je daar als belangstellende aan mee kunt doen. Na deze avonden hebben we weer een aantal mensen als deelnemer mogen begroeten. Om het park tot een succes te maken moeten we twee belangrijke mijlpalen bereiken:

  1. We moeten tenminste €59.000 eigen vermogen hebben. Dat is het bedrag dat onze investeerders met elkaar moeten inleggen. Dan kunnen  we de rest van de benodigde investering bij de bank lenen. Uit de toezeggingen die we tot nu toe hebben binnengekregen kunnen we nu zeggen dat we dit bedrag ruimschoots gaan halen!
  2. Om van de subsidieregeling op zonneparken gebruik te kunnen maken moeten we tenminste 71 mensen in de omgeving van het park bereid vinden om mee te investeren. Daarmee tonen we aan dat er sprake is van lokaal eigendom. En daar komen we op dit moment nog niet aan toe.

Dus wil je meehelpen om ons project tot een succes te maken, doe dan mee! Al voor een tientje ben je deelnemer, krijg je 5% jaarlijkse rente, is na 15 jaar je lening weer terugbetaald en kun je meebeslissen over de besteding van de winsten op het park. Hiervoor worden elk jaar duurzame of sociaal maatschappelijke initiatieven aangedragen.

Je kunt de presentatie van de info-avonden hier nog een keer downloaden en bekijken: