Zonnepark bij Nieuwlande

Druk, druk, druk …

Ondanks dat het zomerseizoen is aangebroken en veel mensen van een welverdiende vakantie (gaan) genieten is het voor onze energiecoöperatie De Groene Wieken nog allerminst rustig. We hebben in de afgelopen maanden samen met energiecoöperatie Pesse Energie Neutraal vier informatieavonden georganiseerd met als thema warmtepomp (en isolatie). We hebben veel dorpsgenoten mogen verwelkomen op deze avonden en er zelfs een flink aantal leden aan overgehouden. Dat geeft ons veel energie om door te gaan met een aantal projecten waar we ingestapt zijn.

Doe mee en koop een stukje zonnepark

Als meest actuele is hierbij het zonnepark bij Nieuwlande te noemen. Het zal je niet ontgaan zijn dat er druk gebouwd wordt aan het zonnepark tussen de Meerboomweg en de afrit Nieuwlande langs de A37. In de vergunningverlening van dit park heeft de gemeente bepaald dat een klein deel daarvan bestemd is voor lokaal eigendom, dus van ons als bewoners moet worden.

Wij zijn nu bezig om dit te organiseren! De bewoners van de omliggende dorpen worden in de gelegenheid gesteld om te investeren in dit deel van het park. Daarmee worden ze lid van De Groene Wieken en krijgen ze een aantrekkelijk rendement op hun investering dat een stuk hoger ligt dan de rente op de spaarrekening.

Onze buurt profiteert mee!

En, minstens zo belangrijk vinden wij: de leden van de energiecoöperatie krijgen straks het recht om mee te beslissen over wat er met de eventuele restwinst die er verder uit de energieopbrengsten van het park moet gaat komen zal gaan gebeuren. Deze winst is bestemd voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en sociale samenhang in onze dorpen, dus hoe mooi is dat!

Kom bij ons langs op de jaarmarkt in Elim

Wij zien je graag op de jaarmarkt in Elim op 9 september waar we met een kraam vertegenwoordigd zijn zodat we je dan ook veel meer kunnen vertellen. Hou ook binnenkort onze website in de gaten want ook daar zullen we alle nieuws over dit project gaan publiceren! Daar kun je dan ook alvast je belangstelling kenbaar maken voor dit project. Dat verplicht je nog tot niets.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws