Eerste Bijeenkomst Hoogeveen vol Energie!

Op 31 januari mocht De Groene Wieken de gastheer zijn van een behoorlijk aantal vertegenwoordigers van wijkverenigingen, plaatselijk belangen en coöperaties binnen de gemeente Hoogeveen. De plaats van samenkomst was de IT-HUB vlakbij het station. Een symbolische plek want hier is de samenwerking tot stand gekomen tussen diverse bedrijven, opleidingsinstellingen en Gemeente om meer opgeleide IT-ers ter beschikking te krijgen voor de regionale bedrijven. Samenwerking was ook het doel van onze bijeenkomst.

De avond werd geopend en aan elkaar gepraat door Gert-Jan Kreeft die als opdracht heeft om binnen Hoogeveen de samenwerking rondom de Zonneroute A37 te begeleiden.

Namens de Gemeente benadrukte wethouder Jeroen Westendorp vervolgens het belang van de Zonneroute A37 voor onze regio en de voordelen die de deelname aan dit project met zich meebrengt. Het is namelijk de bedoeling om 50% van het project te financieren vanuit de lokale omgeving: bedrijven en bewoners.

We willen dat de opbrengsten van de Zonneroute A37 zoveel mogelijk binnen onze regio blijven en zoveel mogelijk mensen langs de route hiervan kunnen profiteren. Dit wordt bereikt door de oprichting van een projectorganisatie die moet gaan samenwerken met de ontwikkelaar die de aanbesteding zal winnen. Per gemeente (Hoogeveen, Coevorden en Emmen) wordt er dan een coöperatie opgericht waarin lokale initiatieven als energiecoöperaties, plaatselijk belangen en verenigingen met elkaar samenwerken. Dit met als doel om de opbrengsten uit de verkoop van de energie uit de Zonneroute A37 zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan verduurzamingsprojecten en initiatieven om de sociale samenhang in onze wijken en dorpen te verhogen.

Michiel Mulder, projectleider Participatie Zonneroute A37 legde uit hoe de samenwerking gaat tussen de deelnemende coöperaties etc. in en tussen de drie gemeenten. Hiervoor is een structuur ingericht die er als volgt uitziet:

Daarnaast vertelde Michiel over de wijze waarop je als vereniging of Plaatselijk Belang zelf een energiecoöperatie kan oprichten en wat daarbij komt kijken.

Als derde in de rij van presentatoren vertelde Guus Wessels namens De Groene Wieken over zijn visie van hoe de diverse deelnemers in de subkoepel Hoogeveen, met als mogelijke naam “Hoogeveen vol Energie”, met elkaar kunnen gaan samenwerken. Niet alleen fungeren als ‘verdeelstation’ van de opbrengsten van de Zonneroute A37 naar de wijken en dorpen, maar uit te bouwen tot een kennisplatform van bewoners waarin zoveel mogelijk initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, alternatieve energiebronnen, wijkuitvoeringsplannen etc. kunnen worden gebundeld en gedragen worden door de bewoners. Dit in nauwe samenwerking met de Gemeente.

Na de pauze van de bijeenkomst zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over hoe iedereen de samenwerking voor zich ziet en verder vorm wil geven. Velen zagen goede mogelijkheden om dit binnen de eigen organisatie verder bespreekbaar te maken. De Groene Wieken biedt aan om hierbij behulpzaam te zijn en deelname verder te begeleiden. Ook de Drentse Kei, de samenwerkingsorganisatie van de Drentse energiecoöperaties, is voor raad en daad beschikbaar!